Recai ŞAHİN
Müdür

Dahili: 6355
e-posta: rsahin[@]sinop.edu.tr

Fahri YENİ
Şube Müdürü

Dahili: 6146
e-posta: fyeni[@]sinop.edu.tr

Ayşe ARSLAN

Şef

Dahili:6351

e-posta:aarslan@sinop.edu.tr

Bülent BAŞAR
Bilgisayar İşletmeni

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde 13/b-4 maddesince geçici görevli.  
Tel: 0368 260 61 22
e-posta: bbasar[@]sinop.edu.tr