MİSYONumuz

Üniversitemizin stratejik planlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla müdürlüğümüzün ana hedefi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik, adil, şeffaf ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

VİZYONumuz

Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek üzere bilimsel gelişmeleri yakından takip eden uluslararası kalite standartlarına sahip öncü bir döner sermaye işletmesi olmaktır.